Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur (7689-04)

Cwrs sy’n addas i unrhyw un sy’n gweithio neu sy’n dymuno gweithio mewn diwydiannau lle mae angen cynlluniau technegol manwl a gynhyrchir gan gyfrifiadur: pensaernïaeth, peirianneg, gweithgynhyrchu, graffeg, dylunio cynnyrch, adeiladu cychod ac ati.

 

SKU: 1004M7311
ID: 01372

Fees are per academic year, subject to change

£300.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn wedi’i gynllunio i fynd â’r myfyriwr o’r cysyniad cychwynnol o luniadu cyfrifiadurol mewn dau ddimensiwn (2D) i luniadau manwl mwy cymhleth gan ddefnyddio llawer o swyddogaethau lefel uwch meddalwedd AutoCAD, a fyddai’n galluogi’r dysgwr i gynhyrchu lluniadau manwl o a safon broffesiynol.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@colegsirbenfro.ac.uk

Mae’r cwrs 30 wythnos (blwyddyn) hwn fel arfer yn rhedeg ar Nos Lun, 18:00 – 20:00, gan ddechrau ym mis Medi.

 • No formal entry requirements
 • You should have some basic computer skills including being able to save and locate files and access websites

Bydd y cwrs yn cwmpasu:

 • deall sut mae lluniadu gyda chymorth cyfrifiadur yn gweithio
 • ymgyfarwyddo â’r rhyngwyneb
 • addasu AutoCAD i’ch anghenion yn ôl yr uned fwyaf priodol
 • trin yr offer cymorth lluniadu a lluniadu
 • trefnu’ch dogfennau trwy reoli’r haenau
 • nodi a dimensiynu eich gwrthrychau
 • integreiddio elfennau allanol yn eich dogfennau
 • allforio ffeiliau PDF
 • allforio i gynllwyniwr
 • allforio i blotiwr

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Practical examination
 • Written examination

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiadau Cyrsiau:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close