Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Brics a Gwaith Saer

Gwaith Brics a Gwaith Saer

Gwaith Brics a Gwaith Saer

City & Guilds Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ymarferol yn y Diwydiant Adeiladu Gwaith Brics neu Waith Saer yna dyma’r rhaglen i chi.

DYSGWYR:
ID: 51046

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnwys ystod eang o gynnwys fel bod dysgwyr yn dod i adnabod y diwydiant adeiladu cyfan, nid dim ond eu crefft eu hunain.

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y llwybr Gwaith Brics a Gwaith Saer yn cael y cyfle i ddatblygu’r sgiliau llaw beirniadol sydd eu hangen i ddod yn Briciwr neu’n Saer Coed medrus. Wedi’i addysgu gan grefftwyr profiadol, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ehangach mewn rhifedd, llythrennedd, a TG i helpu i baratoi’r dysgwr ar gyfer y gweithle neu symud ymlaen i gyrsiau sylfaen mewn Adeiladu.

 • Two GCSEs at grade G or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/English Literature/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Essential Skills Wales (ESW) in Application of Number and Communication may be an acceptable equivalent to GCSEs
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Byddwch yn dysgu trwy ystod o dasgau o fewn amgylchedd gweithdy “byw”. Ategir y tasgau hyn gan arddangosiadau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, sgiliau offer sylfaenol a mesur cywir. Mae’r holl sgiliau hyn yn angenrheidiol i ddod yn grefftwr cymwys.

Bydd yr unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i iechyd a diogelwch mewn adeiladu
 • Cyflwyniad i’r diwydiant adeiladu

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 1 yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am y Lefel 2 Sylfaen mewn naill ai Gwaith Brics a Phlastro neu Gwaith Saer a Gwaith To.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Technical drawing equipment - you will be told about any specific items before you start the course
 • Brickwork work trousers - £25
 • Brickwork safety boots/shoes - £14/£39
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £55 construction workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 10/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close