Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Trydanol a Phlymio

Gwaith Trydanol a Phlymio

Gwaith Trydanol a Phlymio

City & Guilds Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladu

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ymarferol yn y Diwydiant Adeiladu Gwaith Trydanol neu Blymio yna dyma’r rhaglen i chi.

DYSGWYR:
ID: 51047

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnwys ystod eang o gynnwys fel bod dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu, ac nid eu crefft eu hunain yn unig.

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y llwybr Gwaith Trydanol a Phlymio yn cael y cyfle i weithio gyda gosodiadau trydanol yn ogystal â dysgu amrywiaeth o sgiliau plymio.

 • Two GCSEs at grade G or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/English Literature/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Essential Skills Wales (ESW) in Application of Number and Communication may be an acceptable equivalent to GCSEs
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Byddwch yn dysgu trwy ystod o dasgau o fewn amgylchedd gweithdy “byw”. Ategir y tasgau hyn gan arddangosiadau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, sgiliau offer sylfaenol a mesur cywir. Mae’r holl sgiliau hyn yn angenrheidiol i ddod yn grefftwr cymwys.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Uned 101 – Strwythur y diwydiant adeiladu
 • Uned 102 – Arferion gweithio diogel sylfaenol
 • Uned 103 – Mesurau amgylcheddol a chynaliadwyedd mewn anheddau domestig
 • Uned 104 – Paratoi safle ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu
 • Uned 105 – Gosodiadau trydanol – weirio a therfyniadau
 • Uned 108 – Draeniad uwchben y ddaear
 • Uned 109 – Pibwaith copr
 • Uned 110 – Pibellau gwasgedd plastig
 • Uned 112 – Gosod, atgyweirio a chynnal a chadw systemau plymio

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 1 yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am y Lefel 2 Sylfaen mewn Gwaith Trydanol a Phlymio.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Technical drawing equipment - you will be told about any specific items before you start the course
 • Plumbing flame retardant coveralls - £35
 • Plumbing safety boots/shoes - £14/£39
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £55 construction workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 12/12/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close