Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

CompTIA Server+

CompTIA Server+

CompTIA Server+

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno cymhwyso gydag Ardystiad CompTIA Server+. Mae CompTIA Server + yn ardystiad byd-eang sy’n dilysu sgiliau ymarferol gweithwyr proffesiynol TG sy’n gosod, yn rheoli ac yn datrys problemau gweinyddwyr mewn canolfannau data yn ogystal ag ar y safle ac mewn amgylcheddau hybrid.

£3,114.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu:

 • Gosod, ffurfweddu a rheoli caledwedd gweinydd a systemau gweithredu gweinydd
 • Gweithredu caledu gweinydd priodol a rheolaethau diogelwch
 • Datrys problemau gweinydd cyffredin yn llwyddiannus
 • Dangos dealltwriaeth o gysyniadau adfer ar ôl trychineb allweddol, argaeledd uchel a chysyniadau wrth gefn

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Gosod a Rheoli Caledwedd Gweinydd

 • Gosod Caledwedd Ffisegol
 • Storio
 • Cynnal a Chadw Caledwedd Gweinydd

Gweinyddu Gweinydd

 • Gosod System Weithredu Gweinydd
 • Ffurfweddu Gweinydd
 • Cynnal a chadw gweinydd
 • Argaeledd Uchel
 • Rhithwiroli
 • Hanfodion Sgriptio
 • Rheoli Asedau a Chofnodi
 • Cysyniadau Trwyddedu

Diogelwch ac Adfer ar ôl Trychineb

 • Cysyniadau Diogelwch Data
 • Cysyniadau Diogelwch Corfforol
 • Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
 • Risgiau Diogelwch Data a Lliniaru
 • Dulliau Caledu Gweinydd
 • Cysyniadau Datgomisiynu Gweinydd
 • Adfer a Gwneud Copi Wrth Gefn
 • Adfer ar ôl Trychineb

Datrys problemau

 • Datrys Problemau a Methodoleg
 • Datrys Methiannau Caledwedd Cyffredin
 • Datrys Problemau Storio
 • Datrys Problemau OS Cyffredin a Phroblemau Meddalwedd
 • Datrys Problemau Cysylltedd Rhwydwaith
 • Datrys Problemau Diogelwch

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol
 • Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close