Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer a Tarddiad Daear

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer a Tarddiad Daear

Heat Pumps Course

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer a Tarddiad Daear

LCL Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres (Cylchedau Di-oergell)

Mae hwn yn gwrs cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd wedi’i anelu at beirianwyr gwresogi profiadol sy’n dymuno gosod pympiau gwres di-oergell.

SKU: 37772
ID: N/A

Cost y cwrs:

£950.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster pum diwrnod hwn er mwyn i ddysgwyr allu datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i osod systemau pympiau gwres yn y sector adnewyddadwy Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (BSE). Y grwpia
u targed ar gyfer y cymhwyster yw’r dysgwyr hynny sydd yn:

 • Diweddaru cymhwysedd galwedigaethol, datblygiad proffesiynol parhaus a/neu gael trwydded i ymarfer
 • Paratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes pwnc ac a ydynt yn weithwyr presennol yn yr alwedigaeth sy’n ceisio ehangu ystod eu gwaith

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost energycentre@pembrokeshire.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster NVQ Lefel 2/3 o leiaf mewn plymio neu beirianneg gwresogi confensiynol, ynghyd â Rheoliadau/Is-ddeddfau Dŵr.

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster NVQ Lefel 2/3 o leiaf mewn plymio neu beirianneg gwresogi confensiynol, neu nifer amlwg o flynyddoedd o brofiad perthnasol, ynghyd â Rheoliadau/Is-ddeddfau Dŵr.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Gwybod y gofynion i osod, comisiynu a throsglwyddo systemau pwmp gwres (cylchedau di-oergell)
 • Gosod, comisiynu a throsglwyddo pympiau gwres (cylchedau di-oergell)
 • Gwybod y gofynion i archwilio, gwasanaethu a chynnal a chadw gosodiadau systemau pwmp gwres (cylchedau nad ydynt yn oergelloedd)
 • Archwilio, gwasanaethu a chynnal gosodiadau pympiau gwres (cylchedau di-oergell)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Practical examination
 • Written examination

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Heat Pumps Course
You're viewing: Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer a Tarddiad Daear £950.00
Add to cart
Shopping cart close