Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer y Gweithlu

Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer y Gweithlu

Environmental Course

Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer y Gweithlu

IEMA Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer y Gweithlu

Mae cwrs hyfforddi Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer y Gweithlu IEMA yn gyflwyniad perffaith i gynaliadwyedd ar gyfer arbenigwyr nad ydynt yn ymwneud â’r amgylchedd.

Mae hwn yn gwrs hunan-gyflymder 10 awr ar-lein.

£120.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Nod y cwrs undydd hwn yw rhoi trosolwg o gynaliadwyedd amgylcheddol, gan roi’r wybodaeth a’r sgiliau i fynychwyr i wneud newidiadau cadarnhaol tuag at ddiwallu anghenion rhanddeiliaid tra’n gwella eu perfformiad amgylcheddol.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig

Modiwl 1: Risgiau a chyfleoedd o gynaliadwyedd amgylcheddol

 • Diffinio cynaladwyedd amgylcheddol
 • Nodi achosion materion amgylcheddol allweddol
 • Nodi sut mae sefydliadau’n effeithio ar yr amgylchedd
 • Nodi sut mae’r amgylchedd yn effeithio ar sefydliadau
 • Nodi manteision perfformiad amgylcheddol da

Modiwl 2: Cyfreithiau a rhwymedigaethau cydymffurfio eraill

 • Nodi rheolyddion amgylcheddol
 • Diffinio dulliau gorfodi
 • Nodi gofynion cydymffurfio statudol allweddol
 • Nodi elfennau allweddol cytundebau amgylcheddol rhyngwladol

Modiwl 3: Materion cynaliadwyedd amgylcheddol allweddol

 • Diffinio llygredd
 • Nodi termau allweddol a ddefnyddir mewn perthynas â llygredd
 • Disgrifio ffyrdd o atal llygredd mewn sefydliadau
 • Disgrifio’r canlyniadau posibl os bydd sefydliadau’n llygru’r amgylchedd
 • Datgan pwrpas deddfwriaeth amgylcheddol
 • Nodi egwyddorion craidd a manteision systemau rheoli amgylcheddol

Modiwl 4: Gwella perfformiad cynaliadwyedd amgylcheddol

 • Nodi’r camau ymarferol y gall gweithwyr eu cymryd i gefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol
 • Disgrifio’r strwythur rheoli amgylcheddol o fewn sefydliadau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Sgiliau Cynaliadwyedd IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close