Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Datgloi Creadigrwydd ac Ysbryd Entrepreneuraidd gyda Chyrchfan Meddylwaith Dylunio

Apple Original Film

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi llwyddiant ei Raglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio arloesol, a lansiwyd fel peilot fis Medi diwethaf. Mae’r fenter arloesol hon yn targedu dysgwyr Y Cyfryngau Creadigol Lefel 3, gan gynnig cyfle unigryw iddynt gymryd rhan mewn meddylwaith dylunio wrth ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

Mae’r Rhaglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio yn rhedeg ochr yn ochr â phrif gymwysterau dysgwyr, gyda’r nod o feithrin meddylfryd yr 21ain ganrif sy’n cyfuno creadigrwydd, cynhyrchu syniadau, a chysyniadau entrepreneuraidd. Trwy integreiddio’r elfennau hyn, mae’r rhaglen yn paratoi dysgwyr ar gyfer llwybrau gyrfa amrywiol, p’un a ydynt yn dymuno cychwyn eu busnes eu hunain neu ddilyn mentrau eraill.

Drwy gydol y rhaglen, mae cyfranogwyr wedi elwa o ymgysylltu’n uniongyrchol â phrif entrepreneuriaid ac arweinwyr diwydiant o bob rhan o’r DU. Mae gwesteion nodedig wedi cynnwys gweithwyr proffesiynol o Afanti Media, Spotify, ac yn fwyaf diweddar, Blue Bolt, stiwdio effeithiau gweledol enwog. Bu cyd-sylfaenydd Blue Bolt, Lucy Ainsworth Taylor, ynghyd â’i chydweithiwr Nik Birmingham, yn fodelau rôl ysbrydoledig i’r dysgwyr.

Gan dynnu ar eu profiadau, fe wnaethon nhw rannu mewnwelediadau gwerthfawr i greadigrwydd, arloesedd a chraffter busnes. Pwysleisiodd Lucy Ainsworth Taylor bwysigrwydd dycnwch a dyfalbarhad yn y diwydiant, gan annog dysgwyr i feithrin gwybodaeth a phrofiad cyn mynd ar drywydd eu hymdrechion entrepreneuraidd.

Yn ogystal â chyfleoedd mentora, mae cyfranogwyr wedi cael profiad gwaith gwerthfawr, gan gynnwys cymryd rhan mewn cylchgrawn chwaraeon eithafol rhyngwladol ac fel rhedwyr ar raglen Nadolig Katherine Jenkins, diolch i Emyr Afan o Afanti.

Rhannodd Dylan, sy’n ddysgwr ar y cwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol, ei feddyliau ar y rhaglen hyd yn hyn,

“Roedd gweithio ar raglen arbennig y Nadolig fel rhedwr yn gyffrous. Roedd gen i ‘syndrom imposter’ ac roedd yn wallgof i gael y cyfle. O ganlyniad, mae gen i lefelau uwch o gymhelliant, ac mae wedi agor fy meddwl i fwy o gyfleoedd gyrfa a chyfeiriadau gyrfa.”

Trwy ymgysylltu ag arweinwyr diwydiant o’r fath a’u straeon, mae cyfranogwyr yn y Rhaglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio nid yn unig yn datblygu eu sgiliau creadigol ond hefyd yn dysgu sut i drawsnewid eu syniadau yn fentrau llwyddiannus.

“Gyda diwydiant sgrin ffyniannus Cymru, mae’n addas bod Coleg Sir Benfro wedi dylunio rhaglen i baratoi dysgwyr â’r meddylfryd a’r offer angenrheidiol i feithrin cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid creadigol, cymdeithasol ac intrapreneuriaid,”

meddai Hayley, Coleg Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio yng Ngholeg Sir Benfro, ewch i www.colegsirbenfro.ac.uk

Shopping cart close