Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Enillydd Gwobrau Arwyr Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2024

David Jones with his EDI Award. Pictured behind him is the London Eye on the River Thames

Mae Cydlynydd Cyflogadwyedd Coleg Sir Benfro ar gyfer yr Academi Sgiliau Bywyd, David Jones, wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Amrywiaeth Cystadleuaeth Sgiliau yng Ngwobrau Arwyr Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WorldSkills y DU 2024. Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni fawreddog a gynhaliwyd yn y Senedd, Llundain ar 7 Mawrth.

Mae Gwobrau Arwyr Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills y DU, a gefnogir gan y Grŵp Sgiliau ac Addysg ac UVAC, yn cydnabod llwyddiannau anhygoel unigolion a sefydliadau sy’n hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y sector addysg dechnegol.

Dewiswyd David ar gyfer y wobr oherwydd y gwaith y mae’n ei wneud o ddydd i ddydd i annog ac ysbrydoli ei ddysgwyr i ddileu rhwystrau a chyflawni eu potensial llawn drwy gystadlu yng nghystadlaethau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills y DU.

Dywedodd Ben Blackledge, Prif Weithredwr, WorldSkills y DU: “Llongyfarchiadau i David ar ennill Gwobr Hyrwyddwr Amrywiaeth Cystadleuaeth Sgiliau eleni yng ngwobrau Arwyr Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills y DU.

“Mae eich cyflawniadau wrth ysgogi newid i sicrhau bod yr holl bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw yn cael y cyfle i lwyddo yn wirioneddol ysbrydoledig.

“Yn WorldSkills y DU, rydyn ni’n falch o ddarparu llwyfan ar gyfer dathlu’r rhai sy’n gwneud gwahaniaeth sylweddol. Drwy gydweithio, gallwn ni annog newid gwirioneddol ar draws y sector, gan greu cyfleoedd cynhwysol sy’n rhoi cyfle i bob person ifanc lwyddo mewn gwaith a bywyd.”

Noddodd Charlotte Nichols, AS Gogledd Warrington, y digwyddiad yn y Senedd a dywedodd:

“Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Arwyr Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills y DU eleni. Roedd yn wych cefnogi’r gwobrau hyn a dod at ein gilydd i ddathlu’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a’r enillwyr am y tro cyntaf yn y Senedd.”

Shopping cart close