Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Y Prif Weinidog yn Agor y Ganolfan Ragoriaeth Weldio a Ffbarigo yn Swyddogol

First Minister Mark Drakeford with Pembrokeshire College Principal Barry Walters, Nick Revell, Iwan Thomas and Engineering learner Rhiannon Chapham stood beside the Welding and Fabrication Centre of Excellence Plaque

Roedd Coleg Sir Benfro yn falch iawn o groesawu Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford i agor y Ganolfan Ragoriaeth Weldio a Ffabrigo yn swyddogol.

Ar ôl cyrraedd, cyfarchwyd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford gan Dr Barry Walters, Pennaeth y Coleg, Pennaeth Cynorthwyol Jackie Mathias a Chadeirydd Bwrdd y Gorfforaeth Iwan Thomas ar gyfer taith o gwmpas y Coleg yn bwrw golwg ar gyflawniadau myfyrwyr Peirianneg o fewn y Coleg ac yn allanol yng nghystadlaethau WorldSkills UK.

Roedd y Ganolfan Ragoriaeth Weldio a Ffabrigo yn llawn o gyflogwyr lleol o’r diwydiant peirianneg i weld y Prif Weinidog Mark Drakeford yn agor y Ganolfan Ragoriaeth Weldio a Ffabrigo lle mae’r darpar weithlu yn datblygu eu sgiliau hanfodol.

Agorodd y Pennaeth Peirianneg, Arwyn Williams y digwyddiad gydag araith groesawgar, a ddilynwyd gan y dysgwr Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 Uwch Rhiannon Clapham a Nick Revell, Rheolwr Gyfarwyddwr Ledwood Engineering cyn i’r Prif Weinidog agor y ganolfan yn swyddogol gydag araith ac yna dadorchuddio plac y Ganolfan Ragoriaeth Weldio a Ffabrigo.

Dywedodd Pennaeth y Coleg, Dr Barry Walters:

“Rwyf wrth fy modd ac yn ddiolchgar i’r Prif Weinidog am roi o’i amser i fynychu ac agor y Ganolfan yn ffurfiol.

“Ni fyddai adeiladu’r cyfleuster hwn wedi bod yn bosibl heb gymorth a mewnbwn cymaint ac rwyf am ddiolch yn gyhoeddus iddynt am hynny. Yn gyntaf oll, Llywodraeth Cymru am ei Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu sydd wedi ariannu 65% o’r gost o £3.4m ar gyfer yr adeilad newydd hwn ac i WB Griffiths am adeiladu’r cyfleuster hwn.

“Rhaid i mi hefyd dynnu sylw at y cyfraniadau gwych a wnaed gan Andrew Nixon (Powell Dobson Architects), Adam Penny (Quantum CLS), Dylan Gravell (CB3 Consult) ac Ymgynghorwyr Trydanol a Mecanyddol, Richard a Paul Bullock a Neal O’Leary a’i dîm o Llywodraeth Cymru am eu harweiniad a’u cymorth ariannol drwy’r Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.

“Rwyf hefyd am gydnabod y cyfraniad a ddarparwyd gan Fwrdd Corfforaeth y Coleg a’r gwaith a wnaed gan Steve Jones ac Alex Hesse o Ystadau a Thîm Rheoli’r Gyfadran Beirianneg.”

Gwahoddwyd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r holl westeion i edrych y tu mewn i’r gweithdai Weldio a Ffabrigo yn y Ganolfan i gael cipolwg dyfnach ar ble mae dysgwyr y Coleg a pheirianwyr y dyfodol yn datblygu eu sgiliau i ddiwallu anghenion diwydiant a helpu i gefnogi’r economi leol.

Ychwanegodd Rhiannon Clapham, dysgwr Peirianneg Fecanyddol Uwch Lefel 3:

“Bydd y Ganolfan Weldio newydd yn helpu llawer o fyfyrwyr i ddysgu sgiliau gwerthfawr a fydd yn cael eu defnyddio yn y gweithle. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys dysgu’r gwahanol fathau o weldiadau mewn weldio MIG, TIG a MMA, yn ogystal â llifanu a mwy.”

Gyda dyfodiad y diwydiant ynni gwynt alltraeth symudol yn Aberdaugleddau a datblygiadau ynni gwyrdd, mae’r Coleg yn falch o ddarparu cyfleuster o safon diwydiant lle gall darpar beirianwyr ymbaratoi ar gyfer y gyrfaoedd proffesiynol a fydd ar gael yn lleol.

Gweler ein cyrsiau Peirianneg

Shopping cart close