Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Blas ar Fwyta Godidog gyda Chasgliad Seren

Hospitality learners in SEED Restaurant with Director of Operations, Mourad Tokfa

Mae adran Lletygarwch Coleg Sir Benfro yn meithrin perthynas newydd â Chasgliad Seren i gyfoethogi sgiliau cyflogadwyedd dysgwyr Lletygarwch a gwybodaeth am y diwydiant.

Yn ddiweddar mae adran Lletygarwch Coleg Sir Benfro wedi croesawu’r Cyfarwyddwr Bwytai, Mourad Ben Tekfa a Rheolwyr Bwyty Seren talentog a Chogyddion o Fwyty Coast, Bwyty Grove Arberth a Fernery i arwain dosbarthiadau meistr bwyta godidog. Mae dysgwyr wedi cymryd rhan mewn paratoi seigiau proffesiynol yn y gegin ac wedi dysgu celf origami napcyn a chymysgedd ym Mwyty SEED y Coleg a arweinir gan fyfyrwyr.

Mae dysgwyr lletygarwch hefyd wedi ymweld â Bwyty Coast yn Saundersfoot a’r Grove Arberth i brofi bwyta godidog a gwasanaeth gwych o safbwynt y cwsmer. Yn ystod ymweliad diweddar â’r Grove Arberth, cyflwynodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Grŵp Seren, Thomas Agius Ferrante y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i ddysgwyr y Coleg trwy Gynllun Prentisiaeth Seren a diwylliant busnes blaengar Casgliad Seren.

 

Dywedodd Thomas Ferrante, Cyfarwyddwr Grŵp Gweithrediadau Seren:

“Yn Seren, rydyn ni’n frwd dros annog ein timau i gyrraedd eu potensial gyda’n gilydd mewn ffordd organig, tra’n creu profiadau eithriadol i’n holl westeion. Cawn ein hysbrydoli gan Gymru, o’r tirweddau o’n cwmpas i’r cymunedau y mae ein busnesau wedi’u gwreiddio ynddyn nhw. Fel rhan o’n hymrwymiad i weithio gyda phartneriaid lleol cyfrifol sy’n rhannu ein gwerthoedd a’n hygrededd, rydym wedi cryfhau ein partneriaeth â Choleg Sir Benfro.

“Rydym yn falch iawn o weithio mor agos gyda’r Gyfadran Lletygarwch yng Ngholeg Sir Benfro, gan helpu i gyfoethogi taith addysgol eu dysgwyr trwy ryngweithio parhaus gyda’n timau angerddol a thalentog, yn y ceginau a blaen tŷ.

“Gyda’n gilydd rydyn ni’n gwybod y gallwn ni helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr lletygarwch.”

Bydd y berthynas gydweithredol rhwng Coleg Sir Benfro a Chasgliad Seren yn tanio uchelgais ac yn darparu cyfleoedd gyrfa newydd i ddysgwyr y Coleg yn y sector lletygarwch yn lleol yn Sir Benfro a thu hwnt yng Nghymru. Mae lleoliadau Seren yn cynnwys y gwesty pum seren Grove Arberth, Bwyty Beach House seren Michelin yn Oxwich ar Benrhyn Gŵyr, Bwyty Coast a Chaffi Kiosk yn Saundersfoot, Caffi Cornstore ym Mhenfro a Phenmaenuchaf yn Nolgellau, Gogledd-orllewin Cymru.

Ychwanegodd Christophe Stocker, Darlithydd Lletygarwch ac Arlwyo:

“Mae tîm Arlwyo Coleg Sir Benfro bob amser yn ceisio cryfhau cysylltiadau â chyflogwyr blaenllaw i wella profiad proffesiynol y myfyrwyr a’u cyflogadwyedd yn y dyfodol.

“Rydym yn teimlo’n falch ac yn ffodus iawn i allu atgyfnerthu perthynas o’r fath gyda Chasgliad Seren.”

Gweler ein cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo

Shopping cart close