Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Coginio Proffesiynol

Coginio Proffesiynol

Professional Cookery Course

Diploma NVQ Lefel 2 City & Guilds mewn Coginio Proffesiynol (Paratoi a Choginio) (7132-07)

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu ystod o sgiliau arlwyo, yn ymarferol ac yn ddamcaniaethol.

£750.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster seiliedig ar waith wyth mis hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n gweithio, neu sydd eisiau gweithio, mewn ystod eang o fusnesau lletygarwch ac arlwyo, er enghraifft bwytai ciniawa cain neu fwyta achlysurol, gwestai, arlwywyr contract, y lluoedd arfog, ysgolion a chartrefi gofal.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

This comprises of mandatory units and a range of optional units.

Mandatory units to be studied include:

 • Maintenance of a safe, hygienic and secure working environment
 • Working effectively as part of a hospitality team
 • Maintain food safety when storing, preparing and cooking food
 • Maintain, handle and clean knives

Choose from a variety of units available from the optional groups to make up the remaining credits for the qualification.

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Cymru Sgiliau Hanfodol (CSH) – Sgiliau Cyfathrebu
 • Cymru Sgiliau Hanfodol (CSH) – Sgiliau Cymhwyso Rhif

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Tystiolaeth gweithle
 • Arholiad ysgrifenedig

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at gyflogaeth fel Cogydd, Cogydd Commis neu Gogydd Crefft.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close