Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

CompTIA A+

CompTIA A+

CompTIA A+

Ardystiad A+ CompTIA yw safon y diwydiant ar gyfer dilysu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar dechnegwyr cymorth yn y byd digidol heddiw.

£3,114.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae Ardystiad CompTIA A+ wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar i adlewyrchu’r ffocws cynyddol ar bynciau fel Seiberddiogelwch, Preifatrwydd, IoT, Sgriptio, Rhithwiroli a Chwmwl.

Mae’r ardystiad gwerthwr-niwtral hwn a gydnabyddir yn fyd-eang yn ei gwneud yn ofynnol i chi basio dau arholiad: Arholiad Craidd 1 CompTIA A+ 220-1001 ac Arholiad Craidd 220-1002.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu:

 • Cefnogi seilwaith TG sylfaenol, gan gynnwys rheoli diweddbwynt, datrys problemau cysylltedd dyfeisiau uwch, a rhwydweithio sylfaenol.
 • Ffurfweddu a chefnogi caledwedd cyfrifiadur, dyfeisiau symudol a IoT, gan gynnwys cydrannau, cysylltwyr a perifferolion.
 • Gweithredu dulliau sylfaenol o gadw copi wrth gefn ac adfer data a chymhwyso arferion gorau o ran storio a rheoli data.
 • Arddangos sgiliau diogelwch sylfaenol ar gyfer gweithwyr cymorth TG proffesiynol, gan gynnwys canfod a chael gwared ar faleiswedd, mynd i’r afael â phryderon preifatrwydd, diogelwch corfforol a chaledu dyfeisiau.
 • Ffurfweddu systemau gweithredu dyfeisiau, gan gynnwys Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android ac iOS a gweinyddu meddalwedd sy’n seiliedig ar y cleient yn ogystal â’r cwmwl (SaaS).
 • Datrys problemau a datrys problemau heriau gwasanaeth a chymorth craidd wrth gymhwyso arferion gorau ar gyfer dogfennaeth, rheoli newid, a defnyddio sgriptio mewn cymorth TG.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cefnogi Systemau Gweithredu

 • Nodi Systemau Gweithredu Cyffredin
 • Methodoleg Datrys Problemau
 • Defnyddio Nodweddion ac Offer Windows
 • Rheoli Ffeiliau yn Windows
 • Rheoli Disgiau yn Windows
 • Rheoli Dyfeisiau yn Windows

Gosod a Ffurfweddu Cydrannau Cyfrifiadur

 • Defnyddio Gweithdrefnau Diogelwch Priodol
 • Cydrannau Cyfrifiadur
 • Rhyngwynebau Cysylltiad Cyffredin
 • Gosod Dyfeisiau Ymylol

Gosod, Ffurfweddu a Datrys Problemau Dyfeisiau Arddangos ac Amlgyfrwng

 • Gosod a Ffurfweddu Dyfeisiau Arddangos
 • Datrys Problemau Dyfeisiau Arddangos
 • Gosod a Ffurfweddu Dyfeisiau Amlgyfrwng

Gosod, Ffurfweddu a Datrys Problemau Dyfeisiau Storio

 • Gosod Cof System
 • Gosod a Ffurfweddu Dyfeisiau Storio Torfol
 • Gosod a Ffurfweddu Storfa Symudadwy
 • Ffurfweddu RAID
 • Datrys Problemau Dyfeisiau Storio

Gosod, Ffurfweddu a Datrys Problemau Cydrannau System Fewnol

 • Gosod ac Uwchraddio CPUs
 • Ffurfweddu a Diweddaru BIOS/UEFI
 • Gosod Cyflenwadau Pŵer
 • Datrys Problemau Cydrannau System Fewnol
 • Ffurfweddu Cyfrifiadur

 

Gosod, Ffurfweddu a Chynnal a Chadw Systemau Gweithredu

 • Ffurfweddu a Defnyddio Linux
 • Ffurfweddu a Defnyddio macOS
 • Gosod ac Uwchraddio Systemau Gweithredu
 • Cynnal OSau

Cynnal a Datrys Problemau Microsoft Windows

 • Gosod a Rheoli Cymwysiadau Windows
 • Rheoli Perfformiad Windows
 • Datrys Problemau Windows

Cysyniadau Seilwaith Rhwydwaith

 • Rhwydweithiau gwifrau
 • Dyfeisiau Caledwedd Rhwydwaith
 • Rhwydweithiau Diwifr
 • Mathau o Gysylltiad Rhyngrwyd
 • Cysyniadau Ffurfweddu Rhwydwaith
 • Gwasanaethau Rhwydwaith

Ffurfweddu a Datrys Problemau Rhwydweithiau

 • Ffurfweddu Gosodiadau Cysylltiad Rhwydwaith
 • Gosod a Ffurfweddu Rhwydweithiau SOHO
 • Ffurfweddu Diogelwch Rhwydwaith SOHO
 • Ffurfweddu Mynediad o Bell
 • Datrys Problemau Cysylltiadau Rhwydwaith
 • Gosod a ffurfweddu Dyfeisiau IoT

Rheoli Defnyddwyr, Gweithfannau ac Adnoddau a Rennir

 • Rheoli Defnyddwyr
 • Ffurfweddu Adnoddau a Rennir
 • Ffurfweddu cyfrifon a pholisïau cyfeiriadur gweithredol

Gweithredu Rhithwiroli Cleientiaid a Chyfrifiadura Cwmwl

 • Ffurfweddu Rhithwiroli Cleient-Ochr
 • Cysyniadau Cyfrifiadura Cwmwl

Cysyniadau Diogelwch

 • Cysyniadau Diogelwch Rhesymegol
 • Bygythiad a Gwendidau
 • Mesurau Diogelwch Corfforol

Diogelu Gweithfannau a Data

 • Gweithredu Arferion Gorau Diogelwch
 • Gweithredu Polisïau Diogelu Data
 • Diogelu Data yn ystod Ymateb i Ddigwyddiad

Datrys Problemau Diogelwch Gweithfannau

 • Canfod, Dileu ac Atal Maleiswedd
 • Datrys Problemau Diogelwch Gweithfannau Cyffredin

Cefnogi a Datrys Problemau Gliniaduron

 • Defnyddio Nodweddion Gliniadur
 • Gosod a Ffurfweddu Caledwedd Gliniadur
 • Datrys Problemau Gliniadur Cyffredin

Cefnogi a Datrys Problemau Dyfeisiau Symudol

 • Mathau o Ddyfeisiadau Symudol
 • Cysylltu a Ffurfweddu Affeithwyr Dyfeisiau Symudol
 • Ffurfweddu Cysylltedd Rhwydwaith Dyfeisiau Symudol
 • Cefnogi Apiau Symudol
 • Dyfeisiau Symudol Diogel
 • Datrys Problemau Dyfeisiau Symudol

Gosod, Ffurfweddu a Datrys Problemau Dyfeisiau Argraffu

 • Cynnal Argraffwyr Laser
 • Cynnal Argraffwyr Inkjet
 • Cynnal Argraffwyr Impact, Thermak a 3D
 • Gosod a Ffurfweddu Argraffwyr
 • Datrys Problemau Dyfeisiau Argraffu
 • Gosod a Ffurfweddu Dyfeisiau Delweddu

Rhoi Gweithdrefnau Gweithredol ar waith

 • Effeithiau a Rheolaethau Amgylcheddol
 • Creu a Chynnal Dogfennau
 • Defnyddio Arferion Gorau Rheoli Newid Sylfaenol
 • Gweithredu Dulliau Atal ac Adfer ar ôl Trychinebau
 • Cysyniadau Sgriptio Sylfaenol
 • Proffesiynoldeb a Chyfathrebu

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close