Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Drama ac Astudiaethau Theatr

Drama ac Astudiaethau Theatr

Drama ac Astudiaethau Theatr

Drama ac Astudiaethau Theatr

Drama a Theatr Lefel-A CBAC

Mae’r cwrs Lefel-A Drama yn archwiliad cyffrous o ddrama a theatr. Mae’r cwrs yn canolbwyntio’n gryf ar sgiliau dramatig ymarferol yn ogystal â dadansoddi testun ac yn rhoi cipolwg cyflawn i ddysgwyr o’r hyn sydd ei angen i fod yn actor proffesiynol.

MEYSYDD: ,
DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs yn helpu i ddatblygu eich sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu a dadansoddi beirniadol wrth i chi weithio fel rhan o dîm i greu perfformiadau yn seiliedig ar destun ac ysgogiadau, gan ddefnyddio syniadau a thechnegau ymarferwyr theatr. Sylwch, er y byddwch yn perfformio mewn grwpiau, caiff pob myfyriwr ei raddio’n unigol.

Ymhlith y cyfleusterau y bydd gennych fynediad iddynt mae: Theatr Myrddin (lleoliad bocs du 240 sedd, gyda rheolaeth sain a goleuo digidol safonol y diwydiant), dwy stiwdio ddrama, gweithdy adeiladu set a phropiau, storfa gwisgoedd ac ystafell wnio.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Drama grade B (or equivalent) and English Language/Literature/First Language Welsh grade B
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu eich gallu i astudio a dadansoddi dramâu o safbwyntiau lluosog gan gynnwys rhai’r perfformiwr, y dylunydd a’r cyfarwyddwr.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Gweithdy theatr
 • Testun yn y theatr
 • Testun ar waith
 • Testun mewn perfformiad

Bydd gofyn i chi fynychu tiwtorialau wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical examination
 • Written examination

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa gan gynnwys: Actor, Cyflwynydd Darlledu, Gweithiwr Celfyddydau Cymunedol, Therapydd Drama, Rhedwr – Darlledu/Ffilm/Fideo, Cyfarwyddwr Theatr, Rheolwr Llwyfan Theatr, Gweinyddwr Celfyddydau, Coreograffydd, Athro/Athrawes Addysg Bellach, Cyfryngau Ymchwilydd, Cynhyrchydd Cerddoriaeth, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Technegydd Effeithiau Arbennig, Asiant Talent, Rheolwr Llawr Teledu.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Practical/comfortable clothing for parts of the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close