Mae dewis astudio eich cyrsiau Lefel-A yng Ngholeg Sir Benfro yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar gyfres o bynciau sydd o ddiddordeb mawr i chi yn ogystal ag adeiladu sylfeini cryf ar gyfer dilyniant prifysgol neu yrfa. Gyda chyfleusterau safon diwydiant, a staff addysgu sydd â phrofiad go iawn yn y diwydiant, rydym yn ymroddedig i ddatgloi eich potensial a’ch paratoi â’r sgiliau a’r profiad y bydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i astudio ymhellach neu i gyflogaeth.

Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw’r pynciau’n ffitio i’ch rhaglen ddewisol

Showing 1–12 of 28 results