Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Dŵr Poeth: Gwresogi Thermol Solar

Dŵr Poeth: Gwresogi Thermol Solar

Solar Heating Training

Dŵr Poeth: Gwresogi Thermol Solar

LCL Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Dŵr Poeth Solar Thermol

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn gosod a chynnal a chadw systemau dŵr poeth thermol bach.

SKU: 5054
ID: N/A

Cost y cwrs:

£950.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hyfforddi ac asesu pum diwrnod hwn ar gyfer y dysgwyr hynny a gyflogir ar hyn o bryd yn y diwydiant plymio a gwresogi domestig sy’n rhoi’r hyfforddiant angenrheidiol iddynt ddatblygu eu medrau presennol. Mae’n ymdrin â dylunio, gosod a chynnal a chadw systemau dŵr poeth solar thermol.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost energycentre@pembrokeshire.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster NVQ lefel 2/3 o leiaf mewn plymio neu beirianneg wresogi gonfensiynol, Tystysgrif Systemau Storio Dŵr Poeth wedi’i Haenu a Heb ei Awyru Domestig a Rheoliadau Dŵr.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

  • Gwybod y gofynion i osod, comisiynu a throsglwyddo systemau dŵr poeth solar thermol
  • Archwilio, gwasanaethu a chynnal systemau dŵr poeth solar thermol ‘gweithredol’
  • Gosod, comisiynu a throsglwyddo systemau dŵr poeth solar thermol ‘gweithredol’
  • Gwybod y gofynion i archwilio, gwasanaethu a chynnal systemau dŵr poeth solar thermol ‘gweithredol’

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
  • Arholiad ymarferol
  • Arholiad ysgrifenedig

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

  • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Solar Heating Training
You're viewing: Dŵr Poeth: Gwresogi Thermol Solar £950.00
Add to cart
Shopping cart close