Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Trin Gwallt

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Diploma NVQ Lefel 2 City & Guilds mewn Gwaith Barbwr (6008-04)

Os ydych chi’n greadigol, yn gyfeillgar, gyda llygad da am steil ac yn chwilio am yrfa werth chweil, efallai mai dyma’r cwrs i chi!

SKU: 49609 Learners: , Area:
ID: N/A

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I’r rhai sy’n dymuno gweithio a dilyn gyrfa mewn gwaith barbwr, mae’r cwrs hwn yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys yn alwedigaethol fel barbwr iau.

Mae’n ofynnol i chi fynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos, felly mae angen ymrwymiad, presenoldeb da a sgiliau trefnu cryf. Rhoddir pwyslais ar asesiadau ymarferol graddedig, terfynau amser aseiniadau a phrofion allanol.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn cynnwys sesiwn fasnachol gyda’r nos unwaith y bydd sgiliau wedi’u datblygu ac mae’n bosibl y bydd cyfleoedd ychwanegol o fewn yr wythnos ar gael yn salon y Coleg i wneud y mwyaf o arfer masnachol dan arweiniad y tîm addysgu sgiliau barbwr.

Mae’r cwrs 34 wythnos hwn (un flwyddyn academaidd) fel arfer yn rhedeg ar ddydd Llun, 10:00 – 19:00, gan ddechrau ym mis Medi.

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Mae’r unedau a astudir yn cynnwys:

 • Datblygu a chynnal eich effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Siampwio, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen
 • Rhoi cyngor ac ymgynghori â chleientiaid
 • Torri a steilio gwallt dynion
 • Torri blew’r wyneb
 • Creu patrymau mewn gwallt
 • Lliwio gwallt dynion

Bydd disgwyl i chi wneud profiad gwaith mewn salon.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwisg, y gallwch ei phrynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cit trin gwallt penodol, y gallwch ei brynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close