Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ystod eang o sgiliau a gwybodaeth i chi a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen naill ai’n uniongyrchol i gyflogaeth neu i fynd ymlaen i astudio ar lefel gradd.

DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae ein cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol yn rhoi cyfle i astudio pob un o’r tair disgyblaeth, sef gwyddoniaeth, Bioleg, Cemeg a Ffiseg, ymhellach mewn ffordd ymarferol.

Mae’r holl wersi wedi’u lleoli yn ein labordai gwyddoniaeth, felly mae’r cwrs yn darparu profiad dysgu ymarferol. Bydd y cwrs yn rhoi ystod eang o wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i astudio ar lefel gradd neu fynd i gyflogaeth mewn maes gwyddonol.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd a Gwyddoniaeth
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Bydd gofynion y cymhwyster yn golygu eich bod yn datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy a lefel uwch sy’n cael eu gwerthfawrogi gan ddarparwyr addysg uwch a chyflogwyr. Er enghraifft, mae astudio gwyddoniaeth gymhwysol yn arbennig yn annog datblygiad medrau fel gwerthuso, dadansoddi a chyfosod.

Ymhlith yr unedau a astudiwyd mae:

 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 1
 • Gweithdrefnau a thechnegau gwyddonol ymarferol
 • Sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth
 • Technegau labordy a’u cymhwysiad
 • Molecylau biolegol a llwybrau metabolaidd
 • Seryddiaeth a gwyddor y gofod
 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 2
 • Prosiect ymchwiliol
 • Materion cyfoes mewn gwyddoniaeth
 • Technegau microbioleg a microbiolegol
 • Geneteg a pheirianneg enetig
 • Cymwysiadau cemeg organig
 • Tystiolaeth fforensig, casglu a dadansoddi

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cemegydd Dadansoddol, Technolegydd Anifeiliaid, Archeolegydd, Peiriannydd Seryddwr Gofod-deithiol, Biolegydd, Cartograffydd, Seismolegydd Maes, Gwyddonydd Fforensig, Geocemegydd, Geoffisegydd, Geowyddonydd, Hydroddaearegydd, Hydrolegydd, Technegydd Labordy, Gwyddonydd Morol, Microbiolegydd, Cemegydd Niwclear, Ymchwilydd Gweithredol, Ffisegydd Gronynnau, Ffisegydd, Bridiwr Planhigion/Genetegydd, Gwyddonydd Ymchwil, Peiriannydd Efelychydd, Gwyddonydd Pridd, Tocsicolegydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/04/2023

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd a Gwyddoniaeth
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd gofynion y cymhwyster yn golygu eich bod yn datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy a lefel uwch sy’n cael eu gwerthfawrogi gan ddarparwyr addysg uwch a chyflogwyr. Er enghraifft, mae astudio gwyddoniaeth gymhwysol yn arbennig yn annog datblygiad medrau fel gwerthuso, dadansoddi a chyfosod.

Ymhlith yr unedau a astudiwyd mae:

 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 1
 • Gweithdrefnau a thechnegau gwyddonol ymarferol
 • Sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth
 • Technegau labordy a’u cymhwysiad
 • Molecylau biolegol a llwybrau metabolaidd
 • Seryddiaeth a gwyddor y gofod
 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 2
 • Prosiect ymchwiliol
 • Materion cyfoes mewn gwyddoniaeth
 • Technegau microbioleg a microbiolegol
 • Geneteg a pheirianneg enetig
 • Cymwysiadau cemeg organig
 • Tystiolaeth fforensig, casglu a dadansoddi

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.


Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ysgrifenedig

Beth alla i ei wneud nesaf?

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cemegydd Dadansoddol, Technolegydd Anifeiliaid, Archeolegydd, Peiriannydd Seryddwr Gofod-deithiol, Biolegydd, Cartograffydd, Seismolegydd Maes, Gwyddonydd Fforensig, Geocemegydd, Geoffisegydd, Geowyddonydd, Hydroddaearegydd, Hydrolegydd, Technegydd Labordy, Gwyddonydd Morol, Microbiolegydd, Cemegydd Niwclear, Ymchwilydd Gweithredol, Ffisegydd Gronynnau, Ffisegydd, Bridiwr Planhigion/Genetegydd, Gwyddonydd Ymchwil, Peiriannydd Efelychydd, Gwyddonydd Pridd, Tocsicolegydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close