Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Profiad Anifeiliaid Anwes Ecsotig

Aberystwyth University John Burns Centre

Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio â Chanolfan Ddysgu John Burns

Yn ddiweddar croesawodd Coleg Sir Benfro 48 o fyfyrwyr BVSc Gwyddor Filfeddygol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o Brifysgol Aberystwyth i Ganolfan Ddysgu John Burns gyda’r Athro Darrell Abernethy a Dr Sharon King.

Cymerodd y myfyrwyr ran mewn cyfuniad o ddysgu seiliedig ar theori a thrin a thrafod ymarferol. Fe wnaeth staff Rheoli Anifeiliaid Ginny a Russ Spenceley ddarparu cipolwg i’r myfyrwyr ar les, hwsmonaeth a thrin amrywiaeth eang o rywogaethau gyda rhai myfyrwyr yn trin pryfed a nadroedd am y tro cyntaf!

Dywedodd Ginny a Russ Spenceley: “Roedd yn brofiad dwy ffordd gwerth chweil. Rydyn ni’n gobeithio bod y myfyrwyr milfeddygol wedi dysgu llawer ac wedi cael profiadau ymarferol newydd ond i ni, roedd yn ddiddorol iawn ac yn addysgiadol i edrych ar y pwnc o safbwynt milfeddygol. Fe ddysgodd pawb rywbeth!”

Mynegodd yr Athro Abernethy ei werthfawrogiad o’r cyfle i ymweld â Chanolfan John Burns: “Ro’n ni wrth ein bodd gyda’r cyfle i ddefnyddio cyfleuster Coleg Sir Benfro gyda’i amrywiaeth o anifeiliaid anwes egsotig, staff hynod gymwys a chyfleusterau rhagorol. Dw i’n sicr mai dyma ddechrau cydweithrediad a fydd o fudd i’r ddau sefydliad.”

Bydd yr ymweliad yn ehangu ymhellach gyfleoedd cydweithredol cyffrous rhwng y brifysgol a’r coleg o fewn y sector gofal anifeiliaid ac yn ehangu cwmpas gwybodaeth a sgiliau ar gyfer dysgwyr.

Diolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, ochr yn ochr â’n staff am wneud y sesiynau’n llwyddiant ysgubol!

Dysgwch fwy am Rheoli Anifeiliaid

Shopping cart close