Mae cyfrifiadureg yn bwnc creadigol ac eang ei gwmpas lle rydyn ni’n gwneud pob ymdrech i ateb y galw cynyddol am bobl sy’n edrych i ennill sgiliau cyfrifiadurol. Rydym yn darparu cyrsiau ar gyfer dechreuwyr pur hyd at lefel gradd – ar gyfer ymadawyr ysgol, oedolion sy’n dychwelyd a gweithwyr.

Mae ein cyrsiau’n defnyddio egwyddorion sylfaenol a meddwl rhesymegol i adeiladu systemau sydd wir yn gweithio. Bydd y sgiliau a’r cymwysterau a enillwyd trwy gydol eich amser gyda ni yn ehangu eich gwybodaeth ar sut mae systemau cyfrifiadurol modern yn gweithio, a sut y gellir eu gwella yn y dyfodol.

Gan ddefnyddio cyfrifiaduron o’r radd flaenaf, gyda meddalwedd o safon diwydiant, ynghyd ag ystafelloedd cyfrifiadurol pwrpasol ar gyfer dylunwyr, rhaglennu ac amlgyfrwng, gallem ddechrau’r llwybr at yrfa eich breuddwydion yn y diwydiant cyfrifiaduron a TG.

Showing 1–12 of 21 results