Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Celf – Celfyddyd Gain

Celf – Celfyddyd Gain

Foundation Art

Celfyddyd Gain Lefel-A

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno archwilio potensial lluniadu a phaentio trwy astudiaeth arsylwi. Gall hwn fod yn brofiad cyffrous a chyflym ond mae angen agwedd ymroddedig at ddysgu ac ymddiriedaeth yng nghyngor eich darlithwyr.

MEYSYDD: ,
DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Celf gradd B (neu bortffolio addas o waith)
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn astudio ac yn dadansoddi gwaith artistiaid eraill ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i gyfoethogi a dylanwadu ar eich gwaith eich hun. Mae hyn yn ffurfio cyfran fawr o’r strwythur asesu.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Darganfod beth yw lluniadu a phaentio a beth all fod
 • Beth yw astudiaeth arsylwadol dda
 • Gweithio yn y stiwdio
 • Defnydd o elfennau ffurfiol – llinell, tôn, lliw, marc
 • Defnydd o amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau
 • Dealltwriaeth o astudiaeth gyd-destunol
 • Trafod a gwerthuso canlyniadau trwy feirniadaeth
 • Mynegi syniadau ac archwilio pynciau yn weledol
 • Ymchwilio i bwnc trwy gyfres
 • Symud o A4 i A1 yn gyflym ac yn bwrpasol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cyfarwyddwr Celf Hysbysebu, Therapydd Celf, Rheolwr Oriel Gelf Fasnachol, Gweithiwr Celfyddydau Cymunedol, Cadwraethwr, Dylunydd Arddangosfeydd, Artist Cain, Dylunydd Graffeg, Darlunydd, Swyddog Arddangosfeydd Amgueddfa/Oriel, Gwneuthurwr Printiau, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Modd:

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close