Mae rhai cyrsiau'n gofyn i chi ddechrau ar Lefel 1 i ddatblygu eich gwybodaeth sylfaenol.
Dyma le da i ddechrau os ydych chi'n newydd i bwnc ac yr hoffech wella'ch gwybodaeth sylfaenol.

Beth sydd ei angen arnaf?
Fel rheol, un TGAU gradd D a pharodrwydd i ddysgu.
Gwiriwch wybodaeth y cwrs am ofynion mynediad penodol.

Beth byddaf i'n ei gael?
Byddwch yn gorffen eich cwrs gyda sgiliau ymarferol newydd ar gyfer gwaith a bywyd bob dydd, profiad gwaith, datblygiad personol a chyflwyniad i'ch pwnc. Gallech symud ymlaen i gwrs Lefel 2.

Showing 1–12 of 30 results