Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth

Photography A-level Course

Ffotograffiaeth Lefel-A CBAC

Os ydych chi eisiau darganfod y wefr o fynegi eich hun trwy ddelweddau llonydd yna dyma’r cwrs i chi.

MEYSYDD: ,
DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Os oes gennych angerdd am ffotograffiaeth celfyddyd gain bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i astudio a dadansoddi gwaith ffotograffwyr ac artistiaid enwog, gan ddefnyddio eu gwaith i ysbrydoli a dylanwadu ar eich gwaith eich hun.

Mae Ffotograffiaeth Lefel-A yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad – bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol gan fod llawer o aseiniadau’n cael eu cwblhau y tu allan i amser darlithoedd, gan gynnwys aseiniadau ymchwil ac ysgrifenedig, gydag elfen fawr o gynnwys y cwrs yn cael ei asesu gan waith ysgrifenedig.

Os oes gennych chi ddawn yn y pwnc, os ydych chi’n greadigol neu “gyda llygad am dynnu llun da”, efallai bod gennych chi’r sgiliau sylfaenol i lwyddo.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Art grade C (or digital portfolio of work)
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Trwy gydol eich amser yn astudio’r pwnc creadigol hwn byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i ymarfer ar leoliad yn ogystal ag yn ein stiwdio, ystafell dywyll ac ystafell dywyll ddigidol. Byddwn yn ymdrechu i ehangu eich pwerau dychmygus a chreadigol wrth ddatblygu eich sgiliau dadansoddi, dogfennu, ymchwilio ac ysgrifennu.

Mae’r cwrs yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Ymchwil a chynllunio
 • Gwerthuso canlyniadau
 • Cyfansoddiad
 • Sut i ddefnyddio camera SLR ffilm 35mm
 • Datblygu ffilmiau
 • Gwaith stiwdio
 • Gwaith lleoliad
 • Technegau argraffu du a gwyn yn yr ystafell dywyll
 • Ffotograffiaeth ddigidol (Photoshop)

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Bydd angen camera digidol arnoch sydd â galluoedd Llawlyfr llawn, trybedd, a deunyddiau ystafell dywyll (byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol yn ystod neu cyn i chi ddechrau’r cwrs)

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Practical examination

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cyfarwyddwr Celf Hysbysebu, Golygydd Ffilm/Fideo, Dylunydd Graffeg, Golygydd Nodweddion Cylchgrawn, Darlunydd Meddygol, Ffotograffydd, Ffotograffydd y Wasg, Gweithredwr Camera Teledu, Therapydd Celf, Marchnatwr Digidol, Cynlluniwr Cyfryngau, Arbenigwr Amlgyfrwng, Curadur Amgueddfa/Oriel, Steilydd, Artist VFX, Gwerthwr Gweledol, Rheolwr Cynnwys Gwe, Dylunydd Gwe.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • A DSLR camera and Tripod
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • During the course there will be additional costs for consumables
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close